Άμεση φόρτιση και τοποθέτηση εμφυτευμάτων

Άμεση φόρτιση και τοποθέτηση εμφυτευμάτων

Με τα παραδοσιακά πρωτόκολλα αποκατάστασης της απώλειας των φυσικών δοντιών με οδοντικά εμφυτεύματα, απαιτούνται πολλές επισκέψεις στον οδοντίατρο και συνολικός χρόνος θεραπείας που ξεκινά από 3 μήνες και σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνά τους 12 μήνες, ιδίως σε περιπτώσεις όπου είναι αναγκαία η αξιοποίηση τεχνικών οστικής και ιστικής ανάπλασης. Όταν η κατάσταση του ασθενούς το επιτρέπει, η άμεση τοποθέτηση και η άμεση φόρτιση εμφυτευμάτων προσφέρουν την ευκαιρία συντόμευσης του χρόνου ολοκλήρωσης της διαδικασίας και μείωσης του αριθμού των επισκέψεων, με πρακτικά οφέλη για τον ασθενή.

Άμεση φόρτιση εμφυτεύματος μετά την εξαγωγή δοντιού

Τι είναι η άμεση τοποθέτηση εμφυτευμάτων;

Η άμεση τοποθέτηση εμφυτεύματος είναι η διαδικασία κατά την οποία το οδοντικό εμφύτευμα τοποθετείται ταυτόχρονα με την εξαγωγή του φυσικού δοντιού κατά τη διάρκεια μιας μόνο επίσκεψης. Η άμεση τοποθέτηση εμφυτευμάτων αναφέρθηκε για πρώτη φορά από τους Schulte και Heimke το 1976, και ονομάστηκε “άμεση εμφύτευση”. Με την πάροδο των ετών η μέθοδος εξελίχθηκε και σήμερα σημειώνει εξαιρετικά υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Η προσεκτική επιλογή των περιπτώσεων που ενδείκνυται να εφαρμοστεί, ο σωστός σχεδιασμός των βημάτων της θεραπείας και η ακριβής χειρουργική τοποθέτηση των εμφυτευμάτων είναι οι τρεις απαραίτητοι παράγοντες για να επιτευχθούν προβλέψιμα και αισθητικά αποτελέσματα.

Τι είναι η άμεση φόρτιση εμφυτευμάτων;

Η τεχνική της άμεση φόρτισης αναπτύχθηκε ως απάντηση στην αυξανόμενη ζήτηση των ασθενών για ταχύτερη θεραπεία και ολοκλήρωση της διαδικασίας σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η άμεση φόρτιση απευθύνεται κυρίως σε άτομα, τα οποία λόγω κοινωνικών ή επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν επιθυμούν να παραμείνουν χωρίς δόντια για μεγάλο διάστημα ή δεν ανέχονται την χρήση των συνήθων προσωρινών προσθετικών εργασιών που τοποθετούνται για το χρονικό διάστημα μεταξύ της τοποθέτησης του εμφυτεύματος και την ολοκλήρωση της οστεοενσωμάτωσης.

Η άμεση φόρτιση περιλαμβάνει την τοποθέτηση της τελικής προσθετικής εργασίας εντός 48 ωρών από την τοποθέτηση του εμφυτεύματος. Μπορεί να εφαρμοστεί εάν επιτευχθεί επαρκής αρχική σταθερότητα των εμφυτευμάτων, η οποία μετράται από τον εμφυτευματολόγο με μηχανική ή ηλεκτρονική συσκευή. Τα αθροιστικά ποσοστά επιτυχίας της άμεσης φόρτισης εμφυτευμάτων μετά από εξαγωγή δοντιού ανέρχονται σε 97% – 100%, όπως συμβαίνει και με τις παραδοσιακές μεθόδους εμφύτευσης.

Άμεση φόρτιση φωτογραφία με εικόνες πριν και μετά.

Η προσθετική εργασία που τοποθετείται στα εμφυτεύματα για άμεση φόρτιση απαιτεί ειδικό σχεδιασμό από τον προσθετολόγο και λαμβάνει υπόψιν παράγοντες όπως η πυκνότητα του οστού και η αρχική σταθερότητα του εμφυτεύματος κατά την τοποθέτηση του, τον αριθμό και την θέσης των εμφυτευμάτων, την περιοχή του στόματος που αποκαθιστά, την κατάσταση του υπολοίπου φραγμού, τυχόν λειτουργικές και παραλειτουργικές κινήσεις και έξεις κλπ.

Ενώ η αποκατάσταση ελλειπόντων δοντιών είτε με θήκη ή γέφυρα που στηρίζεται σε φυσικά δόντια είτε με παραδοσιακά πρωτόκολλα οδοντικών εμφυτευμάτων απαιτεί μερικές εβδομάδες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, με την μέθοδο της άμεσης φόρτισης των εμφυτευμάτων απαιτούνται μόλις δύο 24ωρα. Η προσθετική εργασία που τοποθετείται σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι και η τελική πχ σε οπίσθιες περιοχές όπου δεν υπάρχουν μεγάλες αισθητικές απαιτήσεις. Σε περιοχές όπου η άψογη αισθητική και οι απόλυτα ρυθμισμένες οδοντικές επαφές είναι προαπαιτούμενα, χρησιμοποιείται μια αρχική προσωρινή – μεταβατική προσθετική εργασία. Μετά την παρέλευση του χρόνου που απαιτεί η πλήρης οστεοενσωμάτωση των εμφυτευμάτων κατασκευάζεται η μόνιμη – τελική προσθετική εργασία στην οποία υπάρχει η δυνατότητα να αποδοθούν σωστά όλες οι προδιαγραφές στο χρώμα, διαφάνεια και το σχήμα των δοντιών, ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε ασθενή.

Ένα ιδιαίτερα εξελιγμένο παράδειγμα της χρήσης τεχνικών άμεσης τοποθέτησης εμφυτευμάτων και άμεσης φόρτισης αυτών με ειδική προσθετική εργασία, είναι η μέθοδος All On 4, όπου γίνεται ολική αποκατάσταση του οδοντικού φραγμού. Διενεργούνται ταυτόχρονα όλες οι τυχόν εξαγωγές που απαιτούνται, τοποθετούνται τα ειδικά οδοντικά εμφυτεύματα και τοποθετείται άμεσα η ειδική ακίνητη προσθετική εργασία που είναι απόλυτα αισθητική και λειτουργική.

Άμεση φόρτιση οδοντοστοιχίας για να αποκτήσετε δόντια σε μια μέρα με την τεχνική All On 4.

Πρακτικά πλεονεκτήματα και οφέλη για τον ασθενή

Η άμεση τοποθέτηση και η άμεση φόρτιση προσφέρουν μια σειρά από οφέλη για τον ασθενή, συμπεριλαμβανομένου του μικρότερου χρόνου θεραπείας και τη σημαντική μείωση χρόνου που ο ασθενής μένει χωρίς δόντια, καθώς οι αισθητικές προσθετικές αποκαταστάσεις παρέχονται την ημέρα της χειρουργικής επέμβασης. Σύμφωνα με μια μελέτη του 2014 οι ασθενείς προτιμούσαν την άμεση τοποθέτηση εμφυτευμάτων στην πρόσθια γνάθο, σε σύγκριση με τέσσερα άλλα πρωτόκολλα θεραπείας. Επομένως, όταν η εφαρμογή της μεθόδου ενδείκνυται κλινικά, μπορεί να προσφέρει μια κατάλληλη λύση για υψηλό επίπεδο ικανοποίησης του ασθενούς.

Η άμεση τοποθέτηση και φόρτιση εμφυτευμάτων χρησιμοποιούνται με εξαιρετική προβλεψιμότητα επιτυχίας στην κλινική πρακτική. Επιπλέον, στην περίπτωση που απαιτείται χρήση οστικού μοσχεύματος, η άμεση εμφύτευση και φόρτιση μειώνει την ανάγκη πολλαπλών χειρουργικών επεμβάσεων και σύνθετων διαδικασιών που διαφορετικά θα απαιτούσαν μια εκτεταμένη χρονική περίοδο για την αποκατάσταση του απορροφημένου οστού και την αναπλήρωση των ελλειπόντων δοντιών. Η τεχνική του ενός σταδίου προσφέρει μια απλοποιημένη χειρουργική ροή εργασίας και υποβάλλει τον ασθενή σε μία χειρουργική επέμβαση αντί για δύο. Ο αριθμός των δοντιών που θα αποκατασταθούν δεν έχει σημασία, η άμεση φόρτιση εμφυτευμάτων μπορεί να γίνει στην περίπτωση που λείπει ένα μόνο δόντι ή και πολλά δόντια, ρυθμίζοντας σωστά την προσθετική εργασία που κατασκευάζεται για κάθε περιστατικό και χρησιμοποιώντας το κατάλληλο είδος εμφυτεύματος.

Με τη στενή συνεργασία μεταξύ του χειρουργού εμφυτευματολόγου, του προσθετολόγου και του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου, η άμεση τοποθέτηση εμφυτευμάτων και η άμεση φόρτιση μπορούν να αποτελέσουν μια εξαιρετική λύση ακόμα και για τον πιο απαιτητικό ασθενή.

Ποια είναι η διαδικασία;

Διαγνωστικές εξετάσεις

Αρχικά πρέπει να εξεταστεί η καταλληλότητα του ασθενούς για τοποθέτηση εμφυτευμάτων και εάν ενδείκνυται η τεχνική της άμεσης φόρτισης για την περίπτωση του. Οι οδοντίατροι πρέπει να γνωρίζουν το πλήρες οδοντιατρικό και ιατρικό ιστορικό του πριν εκτελέσουν διάφορες διαγνωστικές εξετάσεις. Αυτές οι εξετάσεις περιλαμβάνουν φωτογραφίες, ακτινογραφίες και μια ειδική αξονική τομογραφία (Dental CT Scan). Τα δεδομένα από αυτές τις εξετάσεις θα αναλυθούν, καθώς είναι ζωτικής σημασίας να εκτιμηθεί η ποιότητα του οστού που θα περιβάλλει τα οδοντικά εμφυτεύματα.

Το χειρουργείο

Με τη χρήση ειδικής ψηφιακής τεχνολογίας κατασκευάζεται ένα ομοίωμα των οστών της γνάθου, πάνω στο οποίο θα σχεδιαστεί ένας ειδικός χειρουργικός νάρθηκας που θα καθορίσει με απόλυτη ακρίβεια τη θέση και τη γωνία τοποθέτησης του κάθε εμφυτεύματος.

Στη συνέχεια, ο χειρουργός σας θα εισαγάγει το εμφύτευμα απευθείας στη γνάθο χρησιμοποιώντας αυτόν τον χειρουργικό νάρθηκα. Τα τεχνητά δόντια σας θα συνδεθούν με το οδοντικό εμφύτευμα σύντομα μετά την ολοκλήρωση της χειρουργικής επέμβασης. Η χειρουργική επέμβαση για την εισαγωγή του εμφυτεύματος είναι αρκετά σύντομη διαδικασία και συνήθως πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία.

Γιατί να μας επιλέξετε για την άμεση φόρτιση των εμφυτευμάτων σας

Οι ασθενείς θέλουν και χρειάζονται ασφαλή και αποτελεσματική θεραπεία που μπορεί να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν και με όσο το δυνατόν λιγότερο πόνο και δυσφορία. Η άμεση τοποθέτηση και φόρτιση εμφυτευμάτων είναι πολύτιμες τεχνικές για τους οδοντίατρους, αλλά η ικανότητα και η εμπειρία του ιατρικού προσωπικού, καθώς και η τεχνογνωσία για την διαπίστωση της καταλληλότητας του ασθενούς για άμεση τοποθέτηση και φόρτιση εμφυτευμάτων, είναι κρίσιμα στοιχεία για την εξασφάλιση επιτυχημένων μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων. Στην Κλινική μας στη Γλυφάδα στην Αθήνα διαθέτουμε την απαραίτητη εξειδίκευση και με την πολυετή εμπειρία μας στην τοποθέτηση εμφυτευμάτων με άμεση φόρτιση μπορούμε να σας εξασφαλίσουμε μέσα σε μια μέρα ένα τέλειο χαμόγελο με μία μόνο χειρουργική επέμβαση με προσιτό κόστος. Επικοινωνήστε μαζί μας!

Επικοινωνήστε μαζί μας

Contact Form--EL
Επικοινωνήστε μαζί μας