Τα λέιζερ στα εμφυτεύματα δοντιών

Χρήση λέιζερ από οδοντίατρο για εμφυτεύματα δοντιών

Τα λέιζερ έχουν χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση ποικίλων διαδικασιών, τόσο στον ιατρικό όσο και στον οδοντιατρικό τομέα. Οι συσκευές λέιζερ παράγουν μονοχρωματικό φως (με συγκεκριμένο μήκος κύματος) το οποίο διαδίδεται προς συγκεκριμένη κατεύθυνση σχηματίζοντας στενές δέσμες.

Η δράση των λέιζερ είναι αποτέλεσμα της μετατροπής της παρεχόμενης φωτεινής ενέργειας, μετά την απορρόφησή της από τους ιστούς, σε θερμική, μηχανική ή χημική ενέργεια. Εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της ακτινοβολίας που παράγουν οι συσκευές όπως το μήκος κύματος, η ισχύς εξόδου, η διάρκεια του παλμού, το μέγεθος δέσμης καθώς από τις οπτικές και θερμικές ιδιότητες του ιστού στον οποίο εφαρμόζεται.

Τα λέιζερ, σχετικά με τις εφαρμογές τους στην οδοντιατρική, μπορούν να ταξινομηθούν ως λέιζερ μαλακών ιστών και λέιζερ σκληρών ιστών με βάση τους ιστούς με τους οποίους αλληλοεπιδρούν.

Η χρήση τους σε οδοντιατρικές θεραπείες είναι, συνήθως, συμπληρωματική σε άλλες κλασικές διαδικασίες. Σε διάφορες κλινικές καταστάσεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τόσο για σκληρό όσο και για μαλακό ιστό χωρίς αναισθησία.

Η χρήση τους και τα πιθανά οφέλη των λέιζερ στην οδοντιατρική εμφυτευματολογία δεν έχει τεκμηριωθεί σε αντίστοιχο βαθμό με τις εφαρμογές λέιζερ σε άλλες ιατρικές πράξεις.

Ο οδοντίατρος πρέπει να έχει πλήρη γνώση σχετικά με το συγκεκριμένο μήκος κύματος του λέιζερ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια συγκεκριμένη διαδικασία και επίσης να γνωρίζει τις αλληλεπιδράσεις λέιζερ-ιστού που μπορεί να προκύψουν.

Παρακάτω περιγράφουμε τις διάφορες εφαρμογές λέιζερ στις θεραπείες αποκατάστασης ελλειπόντων δοντιών με οδοντικά εμφυτεύματα και τα διαφορετικά μήκη κύματος των λέιζερ που μπορεί να αποδειχθούν χρήσιμα.

Τοποθέτηση εμφυτεύματος με λέιζερ

Σε περιπτώσεις όπου έχουμε επαρκές πάχος και ύψος οστού (δηλαδή σε απλές περιπτώσεις) είναι δυνατή η χρήση λέιζερ μαλακών ιστών για την διενέργεια μιας μικρής κυκλικής τομής στα ούλα μέσω της οποίας αποκτάται πρόσβαση στο οστό της γνάθου, στην περιοχή όπου θα γίνει η τοποθέτηση του εμφυτεύματος.

Με την χρήση λέιζερ σκληρών ιστών όπως το Er: YAG μπορεί να γίνει η αρχική διάνοιξη στο εξωτερικό – συμπαγές τμήμα του οστού της γνάθου, σε βάθος 2-3mm. Η διαδικασία παρασκευής του φρεατίου όπου θα τοποθετηθεί τον οδοντικό εμφύτευμα ολοκληρώνεται χρησιμοποιώντας τον συμβατικό εξοπλισμό.

Τα τυχόν πλεονεκτήματα από την περιορισμένη αυτή χρήση λέιζερ (καθώς η περιοχή την οστεοτομίας όπου τοποθετείται το εμφύτευμα δοντιού δεν μπορεί να προετοιμαστεί εξολοκλήρου με λέιζερ) έχουν αναφερθεί ουσιαστικά σε μία μελέτη του 2006 σε αρουραίους. Χρειάζονται επιπλέον μελέτες για να επιβεβαιωθούν πιθανά οφέλη αυτής της εφαρμογής.

Αποκάλυψη των εμφυτευμάτων στο δεύτερο στάδιο με λέιζερ

YouTube video

Διάφορα οδοντιατρικά λέιζερ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποκάλυψη των εμφυτευμάτων. Τα λέιζερ CO2 και τα λέιζερ Er: YAG χρησιμοποιούνται με επιτυχία, ενώ το λέιζερ Nd: YAG αντενδείκνυται καθώς αυτό προκαλεί σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας γύρω από τα εμφυτεύματα και τήξη της επιφάνειας του εμφυτεύματος. Τα κύρια πλεονεκτήματα χρήσης λέιζερ σε αυτή τη διαδικασία είναι η αιμόσταση, διευκολύνοντας την ευκολότερη οπτική πρόσβαση στη βίδα κάλυψης (cover screw).

Τα τελευταία χρόνια, οι τεχνικές όπου τα εμφυτεύματα καλύπτονται πλήρως κάτω από τα ούλα μέχρι να ολοκληρωθεί η ενσωμάτωσή τους με το οστό της γνάθου χρησιμοποιούνται μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαίο. Η αποκάλυψη των εμφυτευμάτων με τομή (με λέιζερ ή κλασσική) είναι μια ελάχιστα επεμβατική διαδικασία και γίνεται πάντα με τοπική αναισθησία.

Διαχείριση της περιεμφυτευτίτιδας με λέιζερ

Λέιζερ για θεραπεία περιεμφυτευματίτιδας

Η περιεμφυτευματίτιδα αποτελεί μια ταχέως εξελισσόμενη αποτυχία της οστεοενσωμάτωσης κατά την οποία τα μικρόβια της περιοχής παράγουν ουσίες που οδηγούν σε φλεγμονή και απώλεια του οστού. Στην περίπτωση της περιεμφυτευματίτιδας, η επιφάνεια του εμφυτεύματος είναι μολυσμένη με μαλακό ιστό, κύτταρα, μικρόβια και άλλα μικροβιακά υποπροϊόντα. Είναι δύσκολο να καθαριστεί η επιφάνεια του προσβεβλημένου εμφυτεύματος με μηχανικά εργαλεία, ιδιαίτερα ανάμεσα τις σπείρες του. Η απομάκρυνση του μολυσματικού υλικού και ο καθαρισμός της επιφάνειας των εμφυτευμάτων που αποτυγχάνουν μπορεί να υποβοηθηθεί χρησιμοποιώντας λέιζερ με μήκος κύματος που δεν είναι βλαβερό για τα οστά. Τα λέιζερ CO2, τα διοδικά λέιζερ και τα λέιζερ Er: YAG αποδεικνύονται ικανά να απομακρύνουν αποτελεσματικά το μολυσματικό υλικό από την περιοχή όπου το οδοντικό εμφύτευμα ενώνεται με το προσθετικό κολόβωμα και την στεφάνη. Είναι βοηθητικό εργαλείο στις προσπάθειες αναχαίτησης της περιεμφυτευματίτιδας.

YouTube video

Αφαίρεση οδοντικού εμφυτεύματος

Η αποτυχία οστεοενσωμάτωσης των οδοντικών εμφυτευμάτων ή η λανθασμένη θέση εμφύτευσης, απαιτεί μερικές φορές χειρουργική αφαίρεση τους χρησιμοποιώντας τεχνικές που συνήθως βλάπτουν το οστό. Τα «αποτυχημένα εμφυτεύματα» μπορούν να αφαιρεθούν χρησιμοποιώντας λέιζερ εργίου-χρωμίου YSGG (Er, Cr: YSGG) η οποία αποτελεί μια ελάχιστα επεμβατική τεχνική αντί για συμβατικές μεθόδους αφαίρεσης. Το λέιζερ Er, Cr: YSGG έχει αποδειχθεί ότι κόβει αποτελεσματικά τα οστά χωρίς καύση, τήξη ή αλλοίωση της αναλογίας ασβεστίου-φωσφόρου του ακτινοβολημένου οστού.

Συμπερασματικά, η χρήση των λέιζερ στην οδοντιατρική εμφυτευματολογία, παρόλο τον αρχικό ενθουσιασμό που είχε προκληθεί από τις εταιρείες παραγωγής των σχετικών συσκευών, έχει υποβοηθητικό ρόλο και ελάχιστα τεκμηριωμένα οφέλη, σε αντίθεση με τις πολυάριθμες πλήρως τεκμηριωμένες εφαρμογές τους στον ευρύτερο ιατρικό χώρο της γενικής χειρουργικής, της οφθαλμολογίας και της δερματολογίας.

Γιατί να μας επιλέξετε για τα εμφυτεύματα σας

Λέιζερ για εμφυτεύματα δοντιών

Στην Advanced Implant Clinics, δεσμευόμαστε να σας παρέχουμε εξαιρετική και καινοτόμο τεχνολογία εμφυτευμάτων. Όσον αφορά τις θεραπείες αποκατάστασης με εμφυτεύματα χρησιμοποιούμε την τεχνολογία Biolase που αποτελεί την τελευταία λέξη στα οδοντιατρικά Lasers.

Έχουμε γίνει μια από τις κορυφαίες Κλινικές οδοντικών εμφυτευμάτων στην Ελλάδα, με διεθνείς συνεργασίες, μέσω της δέσμευσής μας να αναπτύσσουμε υψηλής ποιότητας, καινοτόμα, ασφαλή και αποτελεσματικά οδοντικά εμφυτεύματα. Πραγματοποιούμε αυστηρή διαδικασία ελέγχου ποιότητας για να συνεχίσουμε να επιτυγχάνουμε την αποστολή μας. Δεν είναι τυχαίο που η Κλινική μας είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου MALO DENTAL International, η μοναδική στην Ελλάδα.

H αφοσίωσή μας στο αντικείμενο της εμφυτευματολογίας και στους ασθενείς μας καθώς και οι προσιτές τιμές που προσφέρουμε είναι ο λόγος που τόσοι πολλοί άνθρωποι επιλέγουν την Advanced Implant Clinics για την θεραπεία τους.

Eπικοινωνήστε μαζί μας για να προγραμματίσετε ένα ραντεβού στην Κλινική μας στη Γλυφάδα στην Αθήνα και να συζητήσουμε τις επιλογές που ταιριάζουν στα οικονομικά και τις ανάγκες σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Contact Form--EL
Επικοινωνήστε μαζί μας